sábado, 19 de julio de 2008

PLATAFORMA CÍVICA PER LA SALUT I EL MEDI AMBIENT

QUI SOM?

En data 14 de maig del 2001 es constitueix la PLATAFORMA CÍVICA PER LA SALUT I EL MEDI AMBIENT, una associació sense ànim de lucre, per treballar per la defensa i millora de la salut, el medi ambient i la qualitat de vida al nostre municipi i comarca.

PER QUE?

Som conscients que vivim en un municipi pròsper i ric, degut principalment a les indústries que tenim a la vora, de les quals moltes persones depenen per viure. Però això no vol dir que tenim de acceptar que les mateixes contaminen l’aire, el sòl i les aigües, que deterioren el medi ambient i afectin la nostra salut.
Totes les empreses tenen el deure d’instal·lar sistemes per tal de evitar que els seus subproductes contaminen el medi ambient. Però no sabem si totes ho fan. El control d’aquestes activitats i mesures de seguretat es una feina que les institucions públiques (Generalitat, Diputació, Ajuntaments) haurien de dur a terme, per tal de protegir les persones i el patrimoni natural. Quan escollim els nostres representants a traves de les eleccions, estem dipositant a les seves mans el nostre benestar, confiant que ells vetllaran per els nostres drets i que ho faran tot per que no siguem perjudicats.
La ciutadania tenim el dret d’organitzar-nos per fer propostes i aconseguir que les decisions polítiques vagin encaminades a defensar la salut, el medi ambient i la qualitat de vida.

QUE VOLEM?

* evitar la incineració i/o la utilització de residus tòxics
* evitar l’abocament de contaminants en el sòl, a l’aire i a l’aigua
*promoure la utilització de energies netes, i la reducció, reutilització i reciclatge dels residus en lloc de la seva incineració
* recollir dades i informar sobre les problemàtiques mediambientals que afectin o puguin afectar al nostre municipi i comarca
* fomentar la creació i millora d’ordenances municipals en defensa de la salut i el medi ambient
* impulsar la creació d’un Consell de Medi Ambient al municipi i l’aplicació de les resolucions de l’Auditoria Ambiental del any 1999
* endegar i recolzar campanyes de divulgació i de sensibilització orientades a aconseguir una actitud respectuosa envers al medi ambient que ens envolta

EINES QUE UTILITZEM

- Entrevistes amb polítics i tècnics
- Consultes amb advocats ambientalistes
- Participació a trobades i conferencies
- Rodes de premsa per informar de les nostres activitats
- Colaboració amb altres institucions interessades per la salut i
- el medi ambient (Grup Ginesta, Bosc Verd)
- Denúncies
- Manifestacions
- Distribució de fulls informatius
- Recollida de firmes
- Fotografies
- Cartes
- Xerrades
- Treballs voluntaris
- Seguiment d’activitats que puguin afectar la salut i el medi ambient
- Contacte amb veins i veines afectats
- Reunions amb l’Institut Català Oncològic, Generalitat, Departament de Medi Ambient, Departament de Salut, Consell Comarcal Alt Penedès, Ajuntaments
- Suport a la Vagueria pro-Penedès, a NO al CIM, a Plataformes contra la incineració de subproductes

QUE HEM FET

* Quan vam saber que les cimenteres tenien permís per incinerar residus perillosos als seus forns, ens vam reunir amb els directius de la UNILAND i amb l’Ajuntament per intentar saber que material es utilitza com combustible i per manifestar el nostre desacord amb la incineració. A més a més, a l’any 2001, vam proposar una ordenança per prohibir la incineració de residus i subproductes al nostre municipi.
* Vam demanar a l’Ajuntament l’eliminació de les pudors que generava la DSM, així com el Pla d’Emergència Interna i Externa de l’esmentada empresa
* Desprès d’estar intentant, des de l’any 2002, que no s’enterressin els residus d’alumini que l’empresa AGMA, situada al costat del barri de Puigdessér, va anar acumulant entre els anys 1984 i 1989, i que els portessin a un lloc degudament preparat, al juliol d’aquest any vam fer una denuncia a la Fiscalia de Medi Ambient.
* Degut a peticions de persones afectades de càncer del nostre municipi, la Plataforma es va posar en contacte amb la Associació Ginesta, ens vam reunir amb la direcció del ICO per tal de conèixer les dades sobre les incidències de càncer i les seves causes, i vam adreçar-nos al Departament de Salut per sol·licitar la realització d’un registre poblacional de càncer a Catalunya
* Vam colaborar 5 anys amb el projecte Rius, collint i analitzant mostres de les aigües del riu Foix en tres trams (Mas Catarro, l’Abadal i les Masuques).
* Des de l’any 2001 hem estat acompanyant i registrant els diversos abocaments contaminants a la riera de Cal Bruna per part de l’Alcoholera mediterrània, i vam comunicar a l’ACA (Agencia Catalana de l’Aigua), als agents rurals i als Ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal, sense cap resultat. El any 2003 vam fer una denuncia a la Fiscalia de Medi Ambient.
* Vam demanar a l’Ajuntament el Pla de Prevenció de Riscos dels polígons industrials del nostre municipi

* Ens vam oposar al TGV per el gran impacte ambiental que suposava la construcció de les seves infraestructures. Quan van començar les obres, vam proposar com contrapartida per les molèsties generades que es construis un baixador al nucli més habitat del nostre municipi, amb servei d’autobusos que conectessin els diferents nuclis de població
* Vam fer al.legacions al Pla General d’Urbanisme
* La Plataforma va proposar la revisió de la Ordenança sobre sorolls que tenim al nostre municipi, la qual estableix uns limits superiors als establerts en la ordenança de sorolls de la ciutat de Barcelona
* Vam demanar que l’Ajuntament elabori una Ordenança de pudors per regular les emissions que ens molestan des de fa molts anys
* Ens vam reunir amb el Conseller de Medi Ambient, Sr. Salvador Milà per parlar sobre els temes ambientals del nostre municipi i comarca.
* Davant el potencial perill de les antenes de telefonia mòbil, vam demanar que l’Ajuntament aproves una ordenança que regules les sevas instalacions.
* Vam proposar la constitució del Consell Municipal de medi Ambient.

QUE HEM ACONSEGUIT FINS ARA?

- Al 11 de gener del 2006 el Juzgado de Instrución núm. 6 de Vilanova i la Geltrú va sol·licitar la obertura del Juicio Oral per considerar que l’Alcoholera era culpable d’un delito contra el medi ambient i va imposar una multa de 10.800 euros

- Finalment han començat els treballs per retirar els 16.000 metres cúbics dels residus d’alumini de l’Empresa AGMA, els quals es traslladaran al centre Valcritec de Valladolid i a Castellolí.

- Pel seguiment de la retirada dels residus i de l’estudi de les posibles afectacions generades per els mateixos, vam contar amb el recolzament del Consell Comarcal.

- La UNILAND es va comprometre a no incinerar farines càrniques (vaques boges). En quant a la crema de neumàtics, vam aconseguir que s’atures i en quant als demés residus i subproductes no hi va haver acord.

- A petició de la Plataforma, els grups politics comarcals (Consell Comarcal i Ajuntaments) van demanar a la Conselleria de Salut que es realitzi un registre de la situació actual de les incidències de càncer a la comarca.

- El Institut Oncològic de Catalunya (ICO) va presentar un informe sobre la mortalitat per càncer a la nostra comarca i es va comunicar que hi ha un projecte, en un plaç de dos o tres anys, de coneixer les incidències de càncer a tot Catalunya.

ENCARA ENS FALTA MOLT...


* La creació del Consell de Medi Ambient

* Subvencions més elevades per poder continuar el nostre treball

* Aprovació de l’Ordenança Municipal de prohibició de la incineració de residus i subproductes industrials

* Revisió de l’Ordenança de Sorolls

* Una ordenança que reguli la instalació de les antenes de telefonia mòbil

* Seguiment del procés de l’Alcoholera: aconseguir que s’acabin els abocaments i la recuperació i manteniment de la Torrent de la Buixa

* Seguiment del registre de dades sobre les incidències de càncer i les seves causes

* Resposta per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge a les al.legacions presenades a la empresa DSM

* Reunió amb el tècnic, l’arquitecte i el regidor de Medi Ambient del nostre municipi per demanar que tinguin en compte les nostres al.legacions a l’hora d’eleborar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i totes les Ordenances presentades

* Reunió amb el nou Conseller de Medi Ambient i Habitatge

* Recollida de asignatures contra les pudors de l’empresa Affinity (Antiga Gallina Blanca)

1 comentario:

tina dijo...

ESTEU FENT UNA BONA FEINA!
ÀNIMS I CAL RECORDAR QUE: " LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA "
LA CONSTANCIA ES UNA ARMA PODEROSA!
tina